Vážené střelkyně a střelci,
dovolte mi, abychom ještě jednou všem účastníkům našeho závodu Czech MAD MAX – Antares Defense 2gun Pi+PDW srdečně poblahopřáli k výjimečným výkonům.
Na tomto náročném závodu jsme se sešli, abychom ověřili své střelecké dovednosti, odhodlání a vášeň pro krásný střelecký sport. Každý ze závodníků přinesl svoje osobní pojetí příběhu o Šíleném Maxovi na osmi situacích.
Současně se všem do této soutěže podařilo vnést i kamarádského ducha a fair play. Za to jim patří obrovský dík. V neposledním bychom rádi poděkovali všem rozhodčím a pomocníkům, kteří obětovali svůj volný čas, aby si závodníci mohli závod co nejvíce užít.
Když my sami z Antares Defense hodnotíme tento náš apokalyptický závod, je to pro nás skoro až dojemný okamžik. Je to chvíle, kdy si ti nejlepší z nejlepších odnesou ocenění a uznání, avšak i všichni ostatní jsou taktéž výjimeční, protože se nebáli účastnit našeho náročného závodu a postavili k této výzvě čelem a bojovali s odhodláním a hrdostí.
Všichni se sice nedostali na vítězné stupně, nicméně na prázdno neodešli. Snažili jsme se, aby si každý při tombole odnesl nějakou drobnost jako malou připomínku tohoto závodu.
Příští rok naše Original Series 2 gun závodů pokračuje. Už máme vymyšleno téma. Určitě se bude na co těšit. Malá nápověda je na konci našeho letošního CZECH MAD MAX 2023 videa😉

Antares Defense tým

Kompletní galerie na našem webu

Video