Antares Defense je dobrovolným spolkem občanů‚ kteří se sdružují s cílem provozovat, podporovat‚ organizovat a řídit spolkovou sportovní činnost spojenou se střelnými zbraněmi a vzdělávací činností spojenou s legislativou a poskytováním první pomoci.

Spolek svou činností realizuje:

  • organizování sportovně-střeleckých soutěží a při těchto sportovních soutěžích se řídí mezinárodními a národními pravidly sportovní střelby jako jsou pravidla IPSC, IDPA, LOS, KVZ, popřípadě upravených klubových pravidel;
  • reprezentaci spolku ve sportovní střelbě na národní i mezinárodní úrovni, ochranu práv a oprávněných zájmů členů spolku v oblasti sportovní střelby, umožnění získávání licence rozhodčích a trenérů sportovní střelby svým členům;
  • vede jejich evidenci, organizaci vzdělávacích kurzů a školení, spolupráci se střeleckými kluby a spolky, vytváření a spolupráci na programech a projektech v oblasti obrany a ochrany;
  • s ústředními orgány státní správy a orgány samosprávy, podporu veřejně prospěšných aktivit spojených s cíli Spolku;
  • organizuje teambuildingové akce.